Privacy policy

Nota Autovista Romania de informare cu privire la datele cu caracter personal             

Informaţiile din această notificare de confidenţialitate se referă la practicile de confidenţialitate ale Autovista Group Limited cu sediul la adresa 5-th floor, Wellington House, 125 Strand, Londra WC2R 0AP, Marea Britanie şi filialele sale ("Autovista Group", "noi", "nouă").

Respectăm dreptul la confidenţialitate şi suntem hotărâţi să respectăm toate legile aplicabile privind protecţia datelor şi să asigurăm protecţia vieţii private. Luăm în serios obligaţiile noastre legale, luăm măsuri adecvate pentru a proteja şi securiza datele personale pe care ni le furnizaţi şi vrem să fim în permanenţă transparenți cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră personale ("Date personale", aşa cum sunt definite în art. 4 (1) din Regulamentul general privind protecţia datelor, "GDPR"). 

Această notificare privind confidenţialitatea explică drepturile dumneavoastră în legătură cu datele personale pe care le deţinem şi modul în care:

 1. Folosim şi protejăm aceste date personale;
 2. Ne puteţi instrui să limităm utilizarea datelor personale despre dumneavoastră;
 3. Vă protejăm intimitatea şi;
 4. Putem dezvălui datele personale ale dumneavoastră altor persoane.

1. Domeniul de aplicare a acestei notificări de confidențialitate

Această notificare privind confidenţialitatea reglementează prelucrarea datelor dumneavoastră personale în legătură cu produsele şi serviciile pe care le furnizăm. Reţineţi că licenţiem produsele şi conţinutul nostru şi altor companii care îşi pot crea propriile site-uri, evenimente şi propriul conţinut digital. Atunci când utilizaţi orice serviciu care este operat de o terţă parte, utilizarea datelor dumneavoastră personale va face obiectul termenilor şi condiţiilor detaliate în notificarea lor privitoare la confidenţialitate şi nu a noastră. Dacă aveţi nelămuriri, vă rugăm să ne contactaţi la: dataprotection@autovistagroup.com.

2. Colectarea şi utilizarea datelor personale

Când navigaţi pe site-ul nostru, singurele date personale pe care le colectăm se referă la adresa dumneavoastră IP. În afară de aceste informaţii, navigarea dumneavoastră este anonimă deoarece nu se colectează date personale decât dacă vă înregistraţi pentru a utiliza produsele noastre sau pentru a primi informaţii de la noi, cum ar fi buletine de ştiri, caz în care vă solicităm numele, adresa de e-mail, numărul de telefon şi titlul postului. De asemenea, colectăm câteva informaţii tehnice de bază, anonime, cum ar fi secvenţele de clicuri. Aceste informaţii sunt utilizate pentru a analiza utilizarea site-ului de către dumneavoastră şi pot fi utilizate pentru a trimite campanii de marketing direcţionate. Consimţământul dumneavoastră va fi solicitat înainte ca orice conţinut de marketing să fie trimis. Combinăm informaţii non-personale referitoare la utilizarea acestui site în scopuri statistice, dar niciuna dintre datele dumneavoastră personale nu este pusă la dispoziţia terţilor.    

3. Înregistrarea și utilizarea datelor dumneavoastră personale

Când vă înregistraţi pe site folosind procesele noastre de înscriere pentru a vă putea trimite informaţiile selectate, datele dumneavoastră personale (nume, adresă de e-mail, număr de telefon) sunt colectate şi stocate. Cu excepţia cazului în care v-aţi dat acordul în acest sens, datele nu vor fi divulgate niciunei terţe părţi, cu excepţia cazului în care acest lucru este permis sau cerut de lege sau în cazul în care am identificat utilizarea abuzivă sau neconformă a site-ului. Dacă ne daţi aprobarea dumneavoastră de a utiliza datele dumneavoastră personale, aceste date vor fi tratate cu respectarea maximă a confidenţialităţii. În afară de cazurile menţionate mai sus, procesăm numai datele personale furnizate de persoana respectivă şi nu obţinem date personale din surse accesibile publicului.

4. Baza legală pentru prelucrarea datelor personale prin intermediul site-ului nostru

Baza legală pentru prelucrarea datelor personale adunate din utilizarea site-ului este acordul dumneavoastră dat sub forma unei căsuţe bifate în cadrul Centrului de Preferinţe Eloqua de pe site-ul nostru (a se vedea punctul 6). Puteţi să retrageţi consimţământul în orice moment fie prin utilizarea butonului de dezabonare, prin trimiterea unui e-mail la adresa dataprotection@autovistagroup.com, fie în scris la adresa de la sfârşitul acestei notificări privind confidenţialitatea.

5. Cookies

Pentru ca site-ul nostru să funcţioneze corect, va trebui să vă asiguraţi că browserul dumneavoastră web este setat să accepte cookie-uri. Un cookie este un fişier mic (sau înregistrat într-un fişier) pe care site-ul îl poate trimite browser-ului, care îl poate stoca apoi pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile ne permit să analizăm traficul web şi să stabilim zone mai populare ale site-ului nostru. Modulele cookie ne permit, de asemenea, să facem site-ul nostru mai uşor de utilizat, permiţându-ne să salvăm toate detaliile de înregistrare sau parolele, astfel încât să nu trebuie să le reintroduceţi de fiecare dată când vizitaţi site-ul. Cookie-ul va rămâne pe computerul dvs. şi va fi folosit numai dacă accesaţi site-ul nostru. În ciuda celor de mai sus, nu trebuie să acceptaţi cookie-urile şi trebuie să citiţi informaţiile furnizate împreună cu software-ul browserului dumneavoastră pentru a vedea cum puteţi configura browser-ul dumneavoastră să vă anunţe atunci când primiţi un cookie şi să vă dea posibilitatea de a decide să o acceptaţi sau să o respingeți. Cookie-urile noastre nu ne vor transmite nicio altă informaţie despre dumneavoastră decât cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru.

6. Tehnologia de urmărire Eloqua folosită de e-mailurile noastre de marketing

Pentru a personaliza modul în care comunicăm cu dumneavoastră, folosim Centrul de Preferinţe Eloqua pentru diverse pagini de pe site-urile noastre şi pentru informaţiile pe care vi le trimitem. Pe paginile relevante, Eloqua va folosi cookie-urile şi codul JavaScript pentru măsurarea utilizării şi accesarea anumitor informaţii. Eloqua va plasa un cookie pe dispozitiv în timpul primei vizite pe site-ul nostru. Putem folosi cookie-ul Eloqua şi informaţiile din codul JavaScript pentru a ne permite să analizăm utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru şi a comunicărilor noastre, astfel încât să putem înţelege interesele dumneavoastră şi să stabilim cum să îmbunătăţim comunicările pe care le trimitem.

Deşi acest modul cookie nu conţine date personale despre dumneavoastră, dacă alegeţi să vă înregistraţi pentru a primi comunicări personalizate de informaţii, atunci vom conecta datele dumneavoastră personale la informaţiile de navigare asociate cookie-ului Eloqua de pe dispozitivul dumneavoastră pentru a personaliza experienţa utilizatorului pentru dumneavoastră. Cookie-ul va deveni inactiv după 2 ani, cu excepţia cazului în care îl ştergeţi prin setările browserului înainte.  

Pentru a renunţa la monitorizarea web specifică acestui site, vă rugăm să trimiteţi prin e-mail solicitarea dumneavoastră la insights@autovistagroup.com

7. Actualizări

În calitate de destinatar al buletinului de stiri (Autovista Group Daily Brief), puteţi primi la anumite intervale de timp comunicări şi ştiri suplimentare despre alte servicii care pot fi disponibile de la noi sau de la filialele noastre. Dacă preferaţi să nu primiţi astfel de comunicări sau actualizări, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la insights@autovistagroup.com   cu cuvântul "dezabonare" în rubrica de subiect sau faceţi clic pe butonul de dezabonare din partea de jos a comunicării trimise către dumneavoastră. Furnizaţi, de asemenea, detalii despre acele adrese de e-mail la care nu ar trebui trimise alte comunicări. 

8. Actualizarea informațiilor dumneavoastră

Dacă oricare dintre datele personale pe care ni le-aţi furnizat se schimbă, de exemplu dacă vă schimbaţi adresa de e-mail sau dacă doriţi să ştergeţi detaliile dumneavoastră, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin trimiterea unui e-mail la insights@autovistagroup.com.

9. Procesarea efectuată de noi

În Romania, filiala comercială a Grupului Autovista este Autovista Romania S.R.L. Autovista Romania S.R.L. procesează date personale în Romania şi alte filiale ale Grupului Autovista procesează date personale în alte ţări ale UE. Mai jos găsiți o descriere amplă a modului în care noi, ca procesatori de date, procesăm datele personale. Pentru a înţelege mai detaliat cum sunt prelucrate datele dumneavoastră personale, este posibil să fie necesar să consultați orice comunicări personale pe care le-aţi primit în plus faţă de această notificare de confidenţialitate sau să ne contactaţi dataprotection@autovistagroup.com.

10. Motive / scopuri pentru prelucrarea datelor personale

Procesăm date personale pentru a ne permite să promovăm bunurile şi serviciile noastre şi să ne menţinem conturile şi înregistrările.  

11. Tipurile / clasele de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrăm datele personale relevante pentru motivele / scopurile enunţate la punctul 10 de mai sus. Acestea pot include:

 • Detalii personale
 • Detalii financiare
 • Detalii privind bunurile sau serviciile furnizate

12. Cu cine pot fi partajate datele personale

Atunci când este necesar sau se solicită acest lucru, întotdeauna în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor, este posibil să partajăm datele personale pe care le procesăm cu:

 • Autoritățile guvernamentale centrale
 • Agenţiile de referinţă pentru credite
 • Furnizori şi furnizori de servicii
 • Recuperatori de datorii şi agenţii de urmărire
 • Organizaţii financiare
 • Autoritățile de aplicare a legii sau alte agenţii de investigare
 • Auditori

13. Transferuri

Dacă este necesar, datele personale pot fi transferate către ţări sau teritorii din întreaga lume, cu respectarea deplină a legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor. Acest lucru va avea loc numai în cazurile în care:

 • Comisia Europeană a decis că o ţară terţă asigură un nivel adecvat de protecţie;
 • partea terţă care primeşte datele personale ne-a furnizat garanţii adecvate sub forma unor clauze standard de protecţie a datelor aprobate de autorităţile de reglementare;
 • respectăm un cod de conduită aprobat de o autoritate de supraveghere;
 • deţinem certificarea conform unui mecanism aprobat, conform prevederilor legislaţiei aplicabile privind protecţia datelor; sau
 • am convenit clauze contractuale autorizate de o autoritate de supraveghere competentă.

14. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul general de Protecție a Datelor cu Caracter Personal GDPR oferă persoanelor un control mai mare asupra modului în care organizaţiile procesează date personale şi oferă un număr de drepturi individuale în legătură cu utilizarea datelor lor personale, inclusiv:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul de ştergere
 • Dreptul de a restricţiona procesarea
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a se opune prelucrării
 • Drepturi legate de luarea de decizii automatizate şi de profilare

Dacă aveţi întrebări legate de drepturile dumneavoastră în cadrul Regulamentului General de Protecție a Datelor, vă rugăm să ne contactaţi la dataprotection@autovistagroup.com.

15. Păstrarea datelor personale

Cu excepţia cazului în care acest lucru este impus de legislaţie sau reglementare, nu vom păstra datele personale referitoare la clienţii noştri mai mult de trei ani de la ultima comunicare cu persoana fizică sau încheierea unui contract cu angajatorul persoanei fizice.

16. Acceptare și modificări

     Prin utilizarea acestui site, vă declaraţi consimţământul faţă de această notificare de confidenţialitate. Dacă nu sunteţi de acord cu această notificare de confidenţialitate, vă rugăm să nu utilizaţi site-ul nostru. Dacă facem o modificare substanţială a notificării noastre privind confidenţialitatea, vom posta modificarea pe site-ul nostru, astfel încât să știți ce date personale colectăm şi modul în care le folosim în orice moment. Utilizarea continuă a site-ului va semnifica faptul că sunteţi de acord cu orice astfel de schimbare. 

17. Persoană de contact protecție date

Persoana noastră de contact pentru protecţia datelor este Christopher Angel. Pentru întrebări sau comentarii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să trimiteţi un e - mail la adresa: dataprotection@autovistagroup.com.

Dacă sunteţi nemulţumit de răspunsul primit de la persoana de contact pentru protecţia datelor, aveţi dreptul să adresaţi o plângere autorităţii regionale de supraveghere.

18. Cum ne puteți contacta 

Vă rugăm să ne trimiteți opiniile dumneavoastră cu privire la site-ul nostru şi notificarea noastră de confidenţialitate. Dacă doriţi să ne contactaţi cu orice întrebări sau comentarii, vă rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa dataprotection@autovistagroup.com sau să ne contactaţi la:


Autovista Romania S.R.L, Strada Frumoasa, nr. 30, Parter, Sector 1, 010987 Bucuresti, Romania

19. Data ultimei actualizări

Această notificare privind confidenţialitatea a fost actualizată ultima oară în octombrie 2018